ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ เข้าเว็บไซต์สสจ.ลำพูน   เข้าเว็บไซต์เดิม