QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561  นพ.วิทยา พลสีลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) และศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และโรงพยาบาลแม่สอด 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-08-27 15:29:00 )