QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 3/2559
รายละเอียด

กำหนดประชุม

วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559

เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-03-07 15:05:00 )