QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )