QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมกันประจำปี 2559
รายละเอียด

สรุปผลการคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย ยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2559 

1. การจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันประจำปี 2559 จะเริ่มดำเนินการจัดซื้อตั้งแต่การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนจำหน่ายเสร็จสิ้น ซึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะจัดซื้อต่อไปเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี

 

 

2. คณะกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันจะดำเนินการคัดเลือกบริษัทผู้จำหน่าย ไว้ 3 อันดับ (บริษัทที่ได้รับการพิจารณา 1 บริษัท และสำรองอีก 2  บริษัท) โดยหากบริษัท ผู้จำหน่ายที่ได้รับการพิจารณาในอันดับที่ 1 ไม่สามารถ จำหน่ายเวชภัณฑ์ หรือมีปัญหาทางด้านคุณภาพและการใช้เวชภัณฑ์อย่างรุนแรง ผู้ซื้อสามารถซื้อเวชภัณฑ์จากบริษัทผู้จำหน่ายที่ได้รับการพิจารณาอันดับที่ 2 และ 3 ได้ตามลำดับต่อไป

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-06-01 13:33:00 )