QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2558
รายละเอียด

 ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 10/2558 วันที่  30  ตุลาคม 2558  เวลา 09.30 น.

 

ณ  ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อ.เมือง จ.ลำพูน

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-10-29 10:35:00 )