QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )