QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )