QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 8/2559
รายละเอียด

กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

เวลา : 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 4 ตึก OPD รพ.ลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )