QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย จังหวัดลำพูน ปี2559
รายละเอียด

กำหนดการ

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559

เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมลำพูนวิล อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

power point สำหรับนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาพร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในเด็ก ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ (อาจจะมีภาพหรือวิดีโอประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น) และแนวทางการดำเนินงานในปี 2560 (เด็ก 0-1 ปี กลุ่มใหม่)

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )