QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่3) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2020-06-09 13:52:00 )