QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู ) จำนวน 1 เครื่อง
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2020-12-08 10:40:00 )