QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ร่างประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-01-27 10:30:00 )