QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 850 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม ชนิด 1 ประตู จำนวน 1 เครื่อง
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-02-15 15:41:00 )