QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ร่าง ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-07-12 09:30:00 )