QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ของ รพสต.ม่วงน้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ. ลำพูน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-08-31 10:55:00 )