QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข-รพ.สต.ต.แม่ลาน+รพ.สต.บ้านแม่เทย สสอ.ลี้)
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข-รพ.สต.ต.แม่ลาน+รพ.สต.บ้านแม่เทย สสอ.ลี้)

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )