QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ร่าง ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2021-11-25 11:15:00 )