QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ชุดตรวจ ATK ที่ OK
รายละเอียด

วิธีการเลือก ATK
1.มีฉลากภาษาไทย 2. มีเลข T 6400xxx 3. มีคำอธิบายการใช้เป็นภาษาไทย 4. ซื้อจากแหล่งน่าเชื่อถือ เช่น คลินิก ร้านขายยา

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2022-01-10 12:34:00 )