QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2022-03-28 11:30:00 )