QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2022-07-19 11:49:00 )