QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ (ร่าง) ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2022-10-20 16:00:00 )