QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศปิดเว็บไซต์ และระบบงานที่อยู่ใน server สสจ.ลำพูน 17-22 พ.ย 2559 เพื่อขนย้าย server ไปยังตึกใหม่
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-10-31 10:20:00 )