QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 11/2558
รายละเอียด

กำหนดจัดประชุม

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-11-23 15:30:00 )