QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2023-01-03 16:00:00 )