QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมวิชาการและนิทรรศการอาหารว่างและเครื่องดื่มอ่อนหวานสำหรับคนไทย จังหวัดลำพูน ปี 2558
รายละเอียด

กำหนดการประชุม

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องหละพูน โรงแรมลำพูนวิล จ.ลำพูน

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-11-20 12:00:00 )