QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (ย้าย) ผอ.รพ.สต. จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2560
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ (ย้าย) ผอ.รพ.สต. จำนวน 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2560 ดังนี้

1. ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) สอ.ต.ทากาศ สสอ.แม่ทา

2. ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) สอ.บ้านห้วยหละ สสอ.บ้านโฮ่ง

3. ผอ.รพ.สต. (จพ.ส.ชำนาญงาน) สอ.บ้านทาปลาดุก สสอ.แม่ทา

4. ผอ.รพ.สต. (นวก.สธ.ชำนาญการ) สอ.ต.นาทราย สสอ.ลี้

 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-04-18 13:20:00 )