QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานเปล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานเปล ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )