QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานสถานีอนามัยตำบลแม่ตืน สสอ.ลี้
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ปฏิบัติงานสถานีอนามัยตำบลแม่ตืน สสอ.ลี้

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-04-26 10:10:00 )