QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่  10 / 2558  ประจำเดือนตุลาคม 2558  วันพุธที่  30  ตุลาคม  2558  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
รายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

 ครั้งที่  10 / 2558  ประจำเดือนตุลาคม 2558

  วันพุธที่  30  ตุลาคม  2558  เวลา  09.30 น.

 ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-11-27 14:38:00 )