QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานเปล ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานเปล ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-05-30 10:05:00 )