QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลี้

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )