QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสถานีอนามัยตำบลห้วยยาบ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาบ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ
รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงานสถานีอนามัยตำบลห้วยยาบ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาบ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านธิ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-10-02 13:10:00 )