QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศผล การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รายละเอียด

ประกาศผล การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-01-19 15:35:00 )