QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ภาคีเครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-02-05 11:06:00 )