QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และเป็นผู้มีสิทธิประเมินครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สอ.บ้านหนองเขียด สสอ.บ้านโฮ่ง
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2018-01-25 09:35:00 )