QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประชุมบริหารงานทันตะ ครั้งที่ 1/2559
รายละเอียด

กำหนดประชุม

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559

เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-01-07 10:55:00 )