QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 8 / 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-09-29 11:31:00 )