QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ร่าง ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-10-12 11:29:00 )