QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 9/ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-10-28 14:43:00 )