QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 10/ 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2559 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-11-29 16:57:00 )