QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9 เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( )