QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 11/ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2016-12-27 15:18:00 )