QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 12/ 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-01-30 16:30:00 )