QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง (ผอ.รพ.สต.ห้วยต้ม.พยาบาลวิชาชีพ รพ.แม่ทา และรพ.บ้านธิ) ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ย.60
รายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง

ได้แก่ 1. ผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สอ.บ้านพระบาทห้วยต้ม

2. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชปฏิบัติ รพ.แม่ทา 

3. พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชปฏิบัติ รพ.บ้านธิ

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 -24 พ.ย.60

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-11-10 17:15:00 )