QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-11-16 17:10:00 )