QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง

ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2017-11-16 17:20:00 )