QRCODE สำหรับใช้งานหน้านี้

หัวข้อ ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2558 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อ.เมือง จ.ลำพูน
รายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการวางแผนประเมินผลงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

ครั้งที่ 12/2558 วันจันทร์ที่  28  ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 น.

ณ  ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อ.เมือง จ.ลำพูน

ไฟล์ / เอกสารแนบ
ประกาศโดย : เมื่อวันที่ ( 2015-12-28 09:10:00 )