กลุ่มงาน/งาน พัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ลำพูน

Responsive image 

กลุ่มงาน/งาน : พัฒนายุทธศาสตร์

เกียวกับกลุ่มงาน :

 


เช้าชม :
INFOGRAPHIC IN YOUR HAND ( )

สถานการณ์แนวโน้มด้านประชากรจังหวัดลำพูน ( )

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จังหวัดลำพูน ระหว่างปี พ.ศ 2550 - 2560 ( )

 • 2018-06-01 14:11:00 ทดสอบ
 • หัวหน้าฝ่าย

  300x200
  นางดารา เรือนเป็ง
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

  บุคลากรในฝ่าย


  140x140
  นางบุษบา อนุศักดิ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


  140x140
  มนตรี อินแสง
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


  140x140
  นางกรรณิกา มะโนวรณ์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


  140x140
  นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  140x140
  นายกฤษฎา ญาณพันธุ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


  140x140
  นางสมพิศ อิ่นอ้าย
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์


  140x140
  นางสาวกาญจนา ศรีไว
  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

  สถิติการใช้งานเว็บไซต์