อำเภอป่าซาง

Responsive image 

อำเภอ : อำเภอป่าซาง

เกียวกับอำเภอ :

เช้าชม :

สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

300x200
นายศรีพรหม กาสกูล
ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอป่าซาง

บุคลากร


140x140
นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางศิรินทร์ เลสัก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางยุวรี นิ้มเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


140x140
นางจงกล ศิลปศุภร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

สถิติการใช้งานเว็บไซต์